Ben ekibin kıdemlisiyim ve DevOps yapmak istiyorum, ne yapmam lazım?

Posted by & filed under .

DevOps herşeyden önce kültürel bir değişim. Peki bu kültürel değişimi en hızlı nasıl sağlarız? Kurumdaki çalışanlara dinamizmi, araştırmacı ve sürekli öğreten kültürünü nasıl aşılarız? Bu yazıyı ekip içerisinde tecrübeli ve bilgi birikimli, her ne kadar kullanmayı sevmesem de ‘Senior’ , ‘Lead’ arkadaşlar için yazıyorum. İşte temel 8 madde. 1-) Güvenmeyi öğren, güvenmeyi öğret

DevOps Institute Eğitim Notlarım

Posted by & filed under , .

Bir günlük kısa bir devops zirvesinden sonra, zirve konuşmacılarından ve Educore firmasından katılan Erman Taşkın’ın DevOps enstitüsü eğitimine katıldım. Daha önce online olarak aldığım Microsoft’un eğitimi ile bu eğitimin notlarını aşağıda birleştirdim. İlk olarak neden DevOps‘u konuşalım.

DevOps Zirvesi Notlarım

Posted by & filed under .

Merhaba, Bugun itibariyle katıldığım DevOps zirvesinde (http://devopszirvesi.com/) edindiğim ilk gün notlarımı aşağıda halka açıyorum 🙂 Bu konferansın temel amacının , 8-10 yıldır ABD’de tartışılan ve geliştirilen DevOps yaklaşımı ve tanımının, Türkiye için de bir tartışma konusu olmasının istenmesi. Ücretinin bu denli çok olmasının sebebi de start-up ve küçük firmalar yerine kurumsal firmaların talep göstermesini sağlamak […]

MySQL connection with Powershell

Posted by & filed under , .

Here is the script that establishing a connection to the Mysql database with ‘select statement’ Param( [Parameter( Mandatory = $true, ParameterSetName = ”, ValueFromPipeline = $true)] [string]$Query ) $ConnectionString=”This is your connection string” Try { [void][System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName(“MySql.Data”) $Con = New-Object MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection $Con.ConnectionString = $ConnectionString $Con.Open() $MySqlCommand= New-Object MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand($Query, $Con) $DataAdapter = New-Object MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataAdapter($MySqlCommand) $DataSet = New-Object […]

How to run .cs file with powershell

Posted by & filed under .

It is so easy. First, lets put our c# code into a powershell string. Here is the example. $exampleCode=@’using System; using System; using System.Drawing; using System.Text; using System.Windows.Forms; using System.Drawing.Drawing2D; using System.Drawing.Imaging; using System.IO; using System.Windows.Media.Imaging; using System.Xml; public partial class Form1 : Form {