RIP (Routing Information Protocol) nedir? Cisco IOS içinde nasıl kullanılır ? Distance Vector Algorithm nedir?

Posted by & filed under .

RIP ,küçük yapıdaki aglarda kullanılan bir çeşit dinamik yönlendirme protokoludur.

Maximum hop count sayısı 15dir.(Hop Count=başlangıcta 0,gecilen her bir router için +1);

Hop count 16 oldugunda o routera erişim mümkün degildir.

Administrative Distance(dinamik yönlendirme türlerine göre alınan deger) 120dir.

Hop count ve Administrative distance degeri için kullanılan algoritmaya Distance Vektor algoritması denir.

İki versiyondur , biri classfull (v 1.0) digeri classless (v 2.0) destekler.

Aşagıdaki gibi tasarlanmış bir yapı düşünün.

RIP

 

Antalya router’ının Isparta ve Burdur ile iletim kurabilmesi için , RIP protokolunden faydalanalım.

Cisco IOS üzerinde packet tracer’ın Command Line Interface’ine RIP protokolu için gerekli komutları girelim.

Router>en
Router#
Router#configure terminal
Router(config)#router rip
Router(config-router)#network 192.168.110.0 // Bu Isparta ayagı için
Router(config-router)#network 192.168.100.0 //Bu kendi networku için
Router(config-router)#network 192.168.120.0 // bu da burdur için.

Aynı işlem her üç router içinde yapıldıktan sonra , uç bilgisayarlar arasında ping atıldıgında packetlerin saglıklı bir şekilde ulaştıgı görülecektir.

Distance Vektör Algoritmasının Temel Bilgileri:    Routing Tablosu: Distance Vektör algoritması routing tablolarını kullanıcı protokollerinin hizmetine sunmak için oluşturur. Distance Vektör algoritmasın oluşturduğu routing tablosu içerisinde şu bilgiler bulunur.
· Hedef ağın IP adresi
· Hedef ağa olan uzaklık
· Hedef ağ yolundaki ilk komşu routerin IP adresi
· Yol bilgisinin hangi routing protokolü tarafından oluşturulduğu
· Yol bilgisinin en son güncellendiği zamandan bu yana geçen süre  Yol bilgisi tabloları routerlarda dinamik olarak güncellenir.

RIP güncelleme mesajlarının gönderimi:
Her router periyodik olarak (30 sn) broadcast adreslemeyi kullanarak komşularına RIP güncelleme mesajı adı verilen tabloyu gönderir.
Bu güncelleme mesajı, gönderici routerin o anda sahip olduğu son bilgileri içerir. Bazen bu tablolar çok büyüyebilir.
Tablo bilgisi router tarafından gönderilmeden önce HOP bilgileri 1 artırılır.
RIP güncelemesinin sıklığı ağ yöneticisi tarafından belirlenir.
RIP güncelleme mesajlarının alımı:
· Gelen mesajda daha önce router tablosunda olmayan bir yol bilgisi varsa bu bilgi tabloya işlenir.
· Gelen mesajda daha önceden tabloda bulunan bir yola daha az maliyetle ulaşım bilgisi geldiyse bilgi tabloya işlenir
· Her zaman yeni yol bilgisini kullanır.

Zaman aşımı : Belirli bir süre güncellenmemiş yol bilgileri çöpe atılır. Bu veri tabanındaki yolun kalktığı anlamındadır.

Sonsuzluk Kavramı: Bir router için ağın sonsuzluğu o ağın erişilemez olduğunu ifade eder. RIP 16 hop ve ötesi uzaklığı sonsuz olarak algılar.

Aynı zamanda RIP, yolların maliyetlendirilmesine imkan tanıyan bir mekanizma içermez.